inox nautika
 

...zavr�ni radovi u nautici, gra�evinarstvu i bravariji ...

kuhinja naslovnica
o nama ponuda galerije slika kontakt

 

Program proizvodnje:

 • Inox nautika
 • Inox bravarija
 • Crna bravarija

Iz programa inox nautike izdvajamo neke proizvode :

 • Ograde
 • Pram�ane izlaze s koloturom
 • Platforme
 • Stepenice
 • Rolbarovi
 • Sprehu�e
 • Bimenije
 • Fiksne tende
 • Hard topove
 • Rukohvate itd.

Program inox bravarije:

 • Ograde za dvori�ta i ku�e
 • Ure�enje lokala
 • Rukohvate
 • Nadstre�nice
 • Konstrukcije

Isto radimo i u crnoj bravariji. 

Kratki prikaz na�e ponude

kuhinja

Inox nautika

 

 

ormar mala

Inox bravarija

 

 
 

IN0X-NAUTIKA

Boris Vra�evi�
Karlova�ka cesta 189b
10020 Zagreb

boris@inox-nautika.hr

  Copyright�Paris-webdizajn:
  www.webdizajn.biz